User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง Transformation สมอ. 4.0 : i tisi & Surveillance/NSW วันที่ 01 January 2019 ถึง 15 January 2019 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินมาตรฐาน มอก. 58-2533, มอก.213-2552 และ มอก.828-2546 ให้กับ ห้างหุ้นส่วน บุญทวีคอนกรีต เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา ให้กับ บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา ให้กับ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา ให้กับ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved