News & Events

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

กิจกรรมเดือน พ.ค. 2562 บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) มีการขยายขอบเขตเพื่อให้บริการ มอก. ในหมวดผลิตภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยมีการตรวจ Witness จากเจ้าหน้าที่ สมอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้บริการเร็วๆ นี้ GCS ยังมีการขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการให้บริการหมวดสินค้า

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง Transformation สมอ. 4.0 : i tisi & Surveillance/NSW วันที่ 01 January 2019 ถึง 15 January 2019 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินมาตรฐาน มอก. 58-2533, มอก.213-2552 และ มอก.828-2546 ให้กับ ห้างหุ้นส่วน บุญทวีคอนกรีต เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2561

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา ให้กับ บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา ให้กับ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved