User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด นายภูรี วัฒนศัพท์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบใบรับรองระบบงาน สาขาหน่วยงานตรวจ
มอก.17020-2556 (ISO/IEC 17020:2012) โดย นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สมอ.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท ถาวรผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ในส่วนของ มอก. 128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินมาตรฐาน มอก.909-2548 และ มอก.2425-2552 ณ Delixi Electric (wuhu) Co.,Ltd. ที่อยู่ Wuhu Machinery Industrial Park, Wuhu City, Anhui Pro/ince, CHINA ในวันที่ 30-31 มกราคม 2561

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved