User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา ให้กับ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา ให้กับ บริษัท เมทัลบิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และบริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรียม จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา ให้กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561, บริษัท ที ไอ พี สตีล จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และบริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท บิ๊กเบน (เพ้นท์) จำกัดในส่วนของมอก. 691-2547 และมอก.1048-2551 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท นาบัวคอนกรีต ในส่วนของ มอก. 213 2552. คอนกรีตผสมเสร็จ เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved