News & Events

gcs-audit-k-t-c-home-2020

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บริษัท เคทีซีโฮม จำกัด ในส่วนของ มอก.50-2561 ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท เคทีซีโฮม จำกัด ผู้ผลิตเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

gcs-audit-tor-ppon-bang-pla-god-co-th-2020

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต ในส่วนของ มอก.213-2560 และมอก.128-2560 ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และท่อคอนกรีตเมื่อวันที่ 12-13 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

gcs-audit-tor-ppon-bang-pla-god-co-th-2020

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ในส่วนของ มอก.128-2560 ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

กิจกรรมเดือน พ.ค. 2562 บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) มีการขยายขอบเขตเพื่อให้บริการ มอก. ในหมวดผลิตภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยมีการตรวจ Witness จากเจ้าหน้าที่ สมอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้บริการเร็วๆ นี้ GCS ยังมีการขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการให้บริการหมวดสินค้า

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท บิ๊กเบน (เพ้นท์) จำกัดในส่วนของมอก. 691-2547 และมอก.1048-2551 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Footer1

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved