News & Events

global_booth_chantaburi

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นหน่วยตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองระบบจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรและด้านปศุสัตว์ โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้ 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

กิจกรรมเดือน พ.ค. 2562 บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) มีการขยายขอบเขตเพื่อให้บริการ มอก. ในหมวดผลิตภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยมีการตรวจ Witness จากเจ้าหน้าที่ สมอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้บริการเร็วๆ นี้ GCS ยังมีการขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการให้บริการหมวดสินค้า

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง Transformation สมอ. 4.0 : i tisi & Surveillance/NSW วันที่ 01 January 2019 ถึง 15 January 2019 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท บิ๊กเบน (เพ้นท์) จำกัดในส่วนของมอก. 691-2547 และมอก.1048-2551 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท ถาวรผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ในส่วนของ มอก. 128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา...

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved